Giải pháp sử dụng chung xe

Giải pháp quản lý ca làm việc của tài xế giúp cho việc sử dụng chung xe trở lên đơn giản, thuận tiện hơn.
Người quản lý có phương pháp điều hành khoa học và hiệu quả, nâng cao chất lượng kinh doanh.

Theo dõi hiệu suất đội xe

     Nhân viên biết được xe nào có thể lấy, xe nào đang bảo lưu để sử dụng

     Kiểm tra ca làm việc từng nhân viên: thời gian & vị trí đăng nhập-đăng xuất

     Xem vị trí hiện tại của toàn bộ đội xe

    Mọi dữ liệu đều được làm mới sau 10 giây

Tính toán thời gian xe làm việc

     Xác định xem phương tiện đang được sử dụng quá nhiều hay quá ít thông qua lịch sử dữ liệu quãng đường

     Điều chuyển và phân bổ công việc giữa các nhân viên lái xe, phương tiện cân đối hơn

     Quản lý chính xác thời gian xe làm việc thông qua việc động cơ tắt/ mở, di chuyển hay dừng vào thời điểm đó.

     Đánh giá hiệu quả đội xe, từ đó đưa ra giải pháp điều chỉnh quy mô và cách vận hành đội xe của bạn

Theo dõi sử dụng chung xe trên ứng dụng

     Truy xuất thông tin sử dụng xe và ca làm việc nhân viên đơn giản thông qua App/Web.

     Mọi dữ liệu đều được tự động hóa.

    Nâng cao trách nhiệm tài xế và sự trung thực trong khi làm việc.