Quản lý hiệu quả đội xe 

Giải pháp theo dõi GPS & công nghệ 4.0 sẽ tự động quản lý, đo lường hiệu suất của đội xe bất kể loại phương tiện,
quy mô và cách điều hành thông qua App/ Website theo thời gian thực.

Giám sát hiệu quả công việc đội xe

Hệ thống của chúng tôi sẽ cập nhật tất cả số liệu chính xác về đội xe của bạn sau 10s/ lần đến chi tiết từng giờ, từng ngày, từng tuần và từng tháng

Tính toán thời gian xe di chuyển

     Kiểm soát thời gian di chuyển trên các cung đường ở nhiều thời điểm khác nhau

     Xác định cung đường đi ngắn hơn và thuận tiện, giảm chi phí nhiên liệu.

     Xây dựng thời điểm bảo trì xe phù hợp, tiết kiệm thời gian và tiền bạc

Cải thiện hiệu quả kinh doanh

Dựa trên báo cáo thực tế bạn sẽ có đánh giá khách quan hơn về hiệu quả đội xe, xây dựng giải pháp cải thiện hoạt động kinh doanh tốt hơn. Đưa ra quyết định phù hợp, sáng suốt về quy mô sử dụng đội xe.