Giải pháp quản lý cá nhân

Bạn muốn quản lý hiệu quả nhân viên kinh doanh, nhân viên thị trường, nhân viên giao nhận, nhân viên lái xe?
Hoặc bạn muốn quản lý con cái tuổi vị thành niên, người thân? Vậy đừng bỏ qua giải pháp định vị GPS GoTrack

Quản lý nhân viên hiệu quả

     Giám sát nhân viên đi công việc bên ngoài

    Theo dõi nhân viên từ xa qua điện thoại

     Quản lý lịch trình di chuyển, thời gian làm việc nhân viên

Quản lý người thân dễ dàng

     Quan tâm ông bà có tuổi, con cái vị thành niên

     Biết chính xác vị trí cần sự hỗ trợ khi gặp vấn đề xấu

     Hỗ trợ bảo vệ an toàn cho người thân

Định vị & giám sát lộ trình di chuyển 

     Nắm rõ lộ trình di chuyển và vị trí của cá nhân/ đội nhóm  24/24h

     Quản lý ra/vào vùng giám sát an toàn của cá nhân

     Theo dõi vận tốc di chuyển, số lần chạy quá vận tốc, địa điểm thường xuyên của cá nhân

Giám sát cá nhân qua App/Website

    Quản lý giải pháp giám sát cá nhân qua App/ Website.

     Hoàn thiện khâu quản lý nâng cao hiệu quả làm việc.

     Quan tâm đến các thành viên trong gia đình thuận tiện hơn