Quản lý nhiên liệu

Giải pháp quản lý nhiên liệu là kiểm soát chi phí nhiên liệu tối ưu và theo dõi chính xác.
Vì vậy giúp đơn vị tiết kiệm, tăng lợi nhuận, phát triển Doanh Nghiệp

Giám sát nhiên liệu tiêu hao chính xác

     Giám sát sự thay đổi nhiên liệu tự động & có độ chính xác cao.

     Xác định phương tiện & tuyến đường có mức tiêu hao nhiên liệu cao & thấp nhất.

Theo dõi  chi tiết thông tin nhiên liệu của phương tiện

Xem chi tiết từng giờ, ngày, tuần, tháng nhiên liệu trực tuyến

Quản lý nhiên liệu trực tuyến

     Theo dõi nhiên liệu theo thời gian thực toàn bộ đội xe

     Lập kế hoạch quản lý, điều phối thời điểm nạp thêm nhiên liệu

     Dễ dàng lập ra kế hoạch lộ trình di chuyển

     Dự trù chi phí nhiên liệu

     Tiết kiệm thời gian và tiền bạc cho Doanh Nghiệp

Theo dõi bình nhiên liệu

     Theo dõi tổng lượng nhiên liệu trong bể chứa lúc ban đầu

     Theo dõi mức nhiên liệu còn lại trong bình

     Theo dõi mức nhiên liệu nạp mới

     Theo dõi mức nhiên liệu đã tiêu hao

Đồ thị thay đổi nhiên liệu

Xác định vị trí nạp thêm  nhiên liệu và phát hiện trộm nhiên liệu bằng cách sử dụng đồ thị chính xác.

Truy cập thông tin mọi nơi

Bạn theo dõi mọi thông tin chi tiết về nhiên liệu của phương tiện ở bất kì đâu
một cách dễ dàng thông qua App/ Website trên IOS/Android.