The JM-LL01 is an LTE asset tracker with ultra-long standby time. Depending on reporting frequency, its low consumption internal battery can provide up to 3 years of working time on a single charge. The JM-LL01’s strong magnetic base allows for effortless installation onto any metal surface, and a light sensor will be triggered and an alert sent once detachment occurs, helping users to feel totally assured that their assets are under constant protection.

Cellular Specification
FrequencyFDD: B1/B3/B5/B7/B8/B20
TDD: B34/B38/B39/B40/B41
GSM: 900/1800MHz
Memory64+128Mb
4G & 2G
GPS Specification
FrequencyL1,1575.42MHz C/A code
charging-cable
Column 1 Column 2
Flyer Download
User Manual Download
Column 1
Định vị, giám sát toàn cầu
Kết nối mạng 4G/LTE
Cảnh báo chuyển động Acc
Ngắt điện/ xăng từ xa
Tiết kiệm điện
Kết nối song song 2 cảm biến dầu
Phát hiện phá sóng

Features Content

Column 1
   Giám sát vị trí, lộ trình, lịch sử di chuyển
    Giám sát hình ảnh về ”thời gian, vị trí, số lượng ảnh chụp, …”
   Xem và tải hình ảnh qua App/Web
   Cảnh báo an toàn lái xe
    Giám sát nhiệt độ
     Giám sát nhiên liệu, kết nối  song song 2 cảm biến dầu
    Quản lý, định danh tài xế
   Kết nối mạng 2G
   Gửi hình ảnh về Tổng cục đường bộ
   Nâng cấp Firmware từ xa & nâng cấp theo yêu cầu

Specification Content

Cellular Specification
Frequency band Column 2
Column 1 Value JM-LL02(E)
LTE Cat1: B1/B3/B5/B7/B8/B20/B28
GSM: 850/900/1800/1900
Column 1 Value 2 JM-LL02(A)
LTE Cat1: B2/B4/B5/B12/B13
WCDMA: B2/B4/B5
Column 1 Value 3 Column 2 Value 3
Column 1 Value 4 Column 2 Value 4
Column 1 Value 5 Column 2 Value 5
Column 1 Value 6 Column 2 Value 6
Column 1 Value 7 Column 2 Value 7
Column 1 Value 8 Column 2 Value 8
Column 1 Value 9 Column 2 Value 9
C1 C2
GSM
Column 1 Value 2 Column 2 Value 2
Column 1 Value 3 Column 2 Value 3
Column 1 Value 4 Column 2 Value 4

Accessory Content

Downloads Content

Column 1 Column 2
Flyer Download
User Manual Download

Specifications Content

Cellular Specification

Network

4G & 2G

Frequency

FDD: B1/B3/B5/B7/B8/B20
TDD: B34/B38/B39/B40/B41
GSM: 900/1800MHz

Cellular Specification

Network

4G & 2G

Frequency

FDD: B1/B3/B5/B7/B8/B20
TDD: B34/B38/B39/B40/B41
GSM: 900/1800MHz

GPS